Hakuajat

HAKUAJAT
Hakemuksia voi jättää vain määrättyinä hakuaikoina!

Hakukierros 14. joulukuuta 2020–20. tammikuuta 2021

Botnia-Atlantica avaa 14. joulukuuta 2020 hakukierroksen, joka on avoinna 20. tammikuuta 2021 asti.

Toivotamme tervetulleeksi seuraavia hakemuksia:
Innovaation toimintalinjan hankkeet
Käytettävissä olevat määrärahat noin 380 000 €

Kuljetuksen toimintalinjan hankkeet
Käytettävissä olevat määrärahat noin 290 000 €

Ympäristön toimintalinjan esitutkimukset
Esitutkimus voi kestää korkeintaan yhdeksän kuukautta ja sille voidaan myöntää enintään 45 000 € EU-rahoitusta, mikä vastaa korkeintaan 60:tä prosenttia esitutkimuksen loppusummasta. Lue lisää esitutkimuksista Hankekäsikirjastamme.

Tällä hakukierroksella hyväksytty hanke voi jatkua pisimmillään 31. lokakuuta 2022 asti.
Vastinrahoitussopimus tulee olla toimitettuna 22. maaliskuuta 2021 mennessä.

Voitte ennen tätä hakukierrosta sopia tapaamisen sihteeristön kanssa saadaksenne neuvoja ideoihinne liittyen. Nämä tapaamiset toteutetaan digitaalisesti Skypen kautta.
Jos haluatte sopia tapaamisen kanssamme, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen info@botnia-atlantica.eu. Ilmoittakaa sähköpostissa, mistä toimintalinjasta olette kiinnostuneita sekä miltä suunniteltu yhteistyökumppanuutenne näyttää, ja palaamme asiaan ehdottamalla sopivaa ajankohtaa tapaamiselle. Haluamme myös, että lähetätte sähköpostitse lyhyen kuvauksen hankeluonnoksestanne. Tarvitsemme sen viimeistään kolme päivää ennen tapaamistamme. Löydätte hankeluonnoslomakkeen täältä.

Päivitetty 25.11.2020, Kello 18.49, Sara Sundbaum.