Hakuajat

HAKUAJAT
Hakemuksia voi jättää vain määrättyinä hakuaikoina!

 

2020

15 tammikuuta – 29 tammikuuta 2020

Toivotamme tervetulleeksi hankehakemuksia innovaation toimintalinjalta.

Hanke saa kestää kesäkuuhun 2022 saakka.

Jäljellä olevan hankerahoituksen määrä on 1 000 000 €.
Esitutkimuksiin ei tulla myöntämään rahoitusta tällä kerralla.

Huomioi että todistus vastinrahoitukselle täytyy olla ohjelmasihteeristössä viimeistään 23 maaliskuuta (eli 20 arkipäivää ennen Ohjauskomitean kokousta, jossa hakemus käsitellään. Kokous pidetään 22 huhtikuuta.)

 

 

 

2019:2

Seuraava hakukierros on auki 15. - 30. elokuuta

Hakukierros on avoinna Ympäristö-toimintalinjan hankkeille. Hakukierroksessa voi myös hakea rahoitusta Innovaatio, Ympäristö ja Kuljetus toimintalinjojen esitutkimuksille.

 Ohjelmistokomitean kokouksessa 6. marraskuuta 2019 päätetään mille projekteille/esitutkimuksille tällä hakukerralla myönnetään rahoitus/hylätään hakemus.

Tässä hakukierroksessa voi hakea rahoitusta myös esiselvityksiin. Esiselvityksiin voi saada korkeintaan 45 000 euroa BA-rahoitusta, ja esiselvitys voi kestää enintään yhdeksän kuukautta. Lisätietoja esiselvityksistä hankekäsikirjasta (versio 2018-12-29).

Botnia-Atlantica voi rahoittaa 30. kesäkuuta 2022 asti toteutettavia hankkeita.

Huomioikaa, että vastinrahoitussitoumukset tulee jättää ohjelmasihteeristölle viimeistään 20 työpäivää ennen Ohjauskomitean kokousta, jossa hakemus käsitellään.

 

Päivitetty 13.11.2019, Kello 12.50, Sara Sundbaum.