Hakuajat

HAKUAJAT
Hakemuksia voi jättää vain määrättyinä hakuaikoina!

 

2020

Uusi hakuaika 1-10 Syyskuuta


Botnia-Atlantica avaa uuden hakuajan 1-10 syyskuuta esitutkimuksille Innovaation toimintalinjalla. Toivotamme tervetulleiksi erityisesti innovatiivisia ratkaisuja pandemioiden hallitsemiseen.

Viimeinen päivä vastinrahoitussitoumuksen lähettämiseen on 24 syyskuuta.

Esitutkimus voi kestää enintään 9 kuukautta ja EU-rahoitusta voidaan myöntää enintään 45 000 €, mikä vastaa enintään 60 % esitutkimuksen loppusummasta. Esitutkimus voi kokonaisuudessaan olla 90 000 € ja sen tulee tähdätä luomaan vahva kumppanuussuhde esitutkimuksessa selvitetyn projekti-idean ympärille, tavoitteena uuden hankkeen aloittaminen seuraavalla ohjelmakaudella.

 

 

Botnia-Atlantica voi rahoittaa 30. kesäkuuta 2022 asti toteutettavia hankkeita.

Huomioikaa, että vastinrahoitussitoumukset tulee jättää ohjelmasihteeristölle viimeistään 20 työpäivää ennen Ohjauskomitean kokousta, jossa hakemus käsitellään.

 

Päivitetty 16.06.2020, Kello 13.59, Sara Sundbaum.