Informationsträffar/Tiedotustapaamiseen

Berätta för oss om din projektidé!

Välkommen på Informationsträff med Botnia-Atlantica


Nästa ansökningsomgång närmar sig och nu kommer Botnia-Atlantica till er för att lyssna på era idéer.

Under november månad kommer vi att besöka olika platser i programområdet för att erbjuda enskilda träffar för rådgivning och information.
Samla ert tänkta partnerskap för att tillsammans med våra handläggare prata igenom er idé. Ni får även information om ansökningsprocessen, Botnia-Atlanticas insatsområden och kvarvarande medel. Endast ett möte per idé.

Senast tre dagar före inbokat möte behöver vi att ni skickar in en förenklad skiss av er projektidé på den blankett som finns HÄR:
Den 8 november kommer vi på vår webbplats att kommunicera vilka insatsområden som öppnas för ansökningar samt vilka medel som återstår att söka per respektive område.

Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 januari och sista dag att skicka in er projektansökan är den 29 januari.

 

Kerro meille hankeideastasi!

Tervetuloa Botnia–Atlantican tiedotustapaamiseen


Seuraava hakukierros lähestyy, ja Botnia–Atlantica tulee nyt teidän luoksenne kuulemaan teidän ideoitanne.

Vierailemme marraskuun aikana ohjelma-alueen eri paikkakunnilla ja tarjoamme käyttöönne yksityisiä neuvonta- ja tiedotustapaamisia.
Kootkaa suunnittelemanne kumppanit yhteen ja tulkaa keskustelemaan ideastanne käsittelijämme kanssa. Saatte tietoa myös hakuprosessista, Botnia–Atlantican toimintalinjoista ja ohjelman tämänhetkisistä varoista. Vain yksi tapaaminen per idea.

Haluamme, että lähetätte viimeistään kolme päivää ennen tapaamista hankeideanne luonnoksen lomakkeella, joka löytyy TÄSTÄ:
Ilmoitamme verkkosivullamme 8. marraskuuta, mitkä toimintalinjat ovat mahdollisia tällä hakukierroksella ja paljonko kyseisillä toimintalinjoilla on rahaa jäljellä haettavaksi.
Seuraava hakukierros alkaa 15. tammikuuta, ja hankehakemus on lähetettävä viimeistään 29. tammikuuta.

Uppdaterat 08.11.2019, klockan 12.45, Sara Sundbaum.