Informationsträff inför ansökan 30.8.2017

infotraff sjoki

Informationsträffar inför ansökan har ordnats i olika delar av programområdet för att underlätta i ansökningsprocessen. Under träffarna har programmet, regler för stödberättigande kostnader och det elektroniska ansökningssystemet presenterats.

NÄSTA INFORMATIONSTRÄFF INFÖR ANSÖKAN 30.8.2017 I SEINÄJOKI

FRAMI, Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki (Karta)

Informationsträff för sökande inför höstens ansökningsomgång som öppnar 1 augusti och stänger 13 september 2017. Anmäl dig senast 22 augusti, men gärna så fort som möjligt.

Det ordnas taxiflyg Umeå-Seinäjoki T/R. Det är som vanligt först till kvarn som gäller och en anmälan till taxiflyget är bindande. Priset blir ca 3000 SEK/person. Preliminära flygtider är: Start Umeå lt 07:15 ankomst Seinäjoki lt 08:50, flygtid 0:35. Start: Seinäjoki lt 15:30 ankomst Umeå lt 15:05, flygtid 0:35. Bokning av taxiflyg görs till gabriel.bolske (at) lansstyrelsen.se

Anmäl dig här!

Välkommen med på träffen!

PROGRAMUTKAST / OHJELMALUONNOS

09.30 Fika / Kahvi

10.00 Välkommen / Tervetuloa

10.15 Vad kännetecknar ett bra BA-projekt? / Mistä hyvän BA-hankkeen tunnistaa?

11.00 Budgetering av kostnader och medfinansiering / Kustannusten ja vastinrahoituksen budjetointi

11.30 Hur bedöms projekten? / Miten hankkeet arvoidaan?

12.00 Lunch / Lounas

13.00 Att fylla i ansökan / Hakemuksen täyttäminen

13.30 Handläggarträffar / Käsittelijätapaamiset

Uppdaterat 27.06.2017, klockan 09.10, Ulf Grindgärds.