Årskonferens 29–30 januari 2019

ÅRSKONFERENS BOTNIA-ATLANTICA 29–30 JANUARI 2019

Scandic Waskia, Kärleksstigen 3, Vasa

Konferensens teman är näringslivets deltagande, resultatkommunikation och framåtblick mot nästa programperiod.

Målgruppen för konferensen är pågående projekt och nya aktörer som vill nätverka med potentiella samarbetspartner och ta till sig kunskap om programmet inför kommande ansökningsomgångar.

ANMÄLNINGSTIDEN HAR PASSERAT OCH KONFERENSEN ÄR FULLBOKAD

Preliminärt program

Dag 1

Moderator: Hippi Hovi

10.30 Registrering

11.30 Välkommen, Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

11.40 Status i programmet, Jenny Bergkvist och Gabriel Bölske, Botnia-Atlantica

12.05 Näringslivets medverkan, Jenny Bergkvist och Gabriel Bölske, Botnia-Atlantica

12.15 Lunch

13.15 Presentation av utvärdering om näringslivets deltagande i Botnia-Atlantica, Göran Hallin, Kontigo

13.45 Startskott för utvärdering av programmets resultat, Gunnar Lindberg, Oxford Research

14.05 Paneldiskussion med projektrepresentanter om näringslivets deltagande

14.50 Fika och projektutställning

15.30 Konsten att marknadsföra en plats - gränsöverskridande platsmarknadsföring, Helena Nordström, Placebrander

16.30 Avslutning dag 1

18.00 Middag

Dag 2

Parallella sessioner 09.00–10.45. OBS! Välj session vid anmälning!

09.00–10.45 Spår 1: Så tar ni era projektresultat vidare

  • Inledning om resultatkommunikation och bestående resultat
  • Projektexempel SAINT (Slow Adventure in Northern Territories)  Northern Periphery and Arctic Programme, Sara Bellshaw
  • Verktyg och metoder för resultatkommunikation, Ann-Sofi Backgren, Brand-Sofi

09.00–10.45 Spår 2: Information inför kommande ansökningsomgångar
Jon Fransson och Åsa Ericsson, Botnia-Atlantica

  • Vad kännetecknar ett bra BA-projekt?
  • Budgetering av kostnader och medfinansiering
  • Hur bedöms projekten?
  • Att fylla i ansökan

11.00–12.00 Avslutande gemensam session: Framtidspasset!

  • Möjligheter till förstudier och förenklad ekonomisk redovisning under denna programperiod, Jenny Bergkvist, Botnia-Atlantica
  • Information om nästa programperiod, Philipp Schwartz, Interact

12.00 Avslutande lunch

Efter lunchen är det möjligt att träffa programadminstrationen.

Uppdaterat 23.01.2019, klockan 13.51, Sara Sundbaum.