Evenemang

På denna sida hittar du information om kommande evenemang som Botnia-Atlanticaprogrammet ordnar.  

Information om genomförda evenmang finns här.

Uppdaterat 10.10.2018, klockan 10.00, .