Urvalskriterier

Projektansökningar bedöms utifrån en selektionsprocess som programmets Övervakningskommitté fastställt. Selektionsprocessen omfattar två steg: en kvalitativ bedömning på basis av tre kriterier och en prövning mot programmets urvalskriterier.  

Kvaliteten i en projektansökan bedöms på en skala från 1 till 5 på basis av följande kriterier:

1. Hur projektet bidrar till att uppfylla det specifika målet

2. Kvaliteten i projektets resultat och

3. Partnerskapets kvalitet 

För att beviljas ska ett projekt ha fått minst 3 poäng på vardera av kriterierna.  

 

Därefter evalueras projekten på basis av urvalskriterierna:

  • Gränsöverskridande mervärde

  • Gemensamt ansvar för projektet

  • Bestående resultat

  • Resultatorientering

  • EU:s strategi för Östersjöregionen

  • Resultat som kan spridas i en vidare kontext

  • Näringslivets medverkan i projektgenomförande

  • Horisontella kriterier som verktyg för tillväxt

Uppdaterat 24.05.2016, klockan 13.54, .