Projektplanering

För att projekten ska få finansiering är resultatorientering viktigt. Detta innebär att projekten ska bidra till de specifika målen samt generera bestående resultat som kan nyttjas inom och utanför programområdet. Ett lyckat projekt kräver omsorgsfull planering redan från idéstadiet.

Bilden nedan beskriver hur man kan tänka vid planering av ett projekt. Ett tips är att inte börja tala om vad som ska göras (aktiviteter) utan vad som ska uppnås (mål).

Projektplanering bild4

Uppdaterat 02.02.2016, klockan 22.18, .