Företag som medverkande

Det är önskvärt att även näringslivet deltar i projektverksamhet. Ett privat företag kan medverka genom att vara stödmottagare, medfinansiär, upphandlad expertis, målgrupp eller deltagare i projektets styrgrupp. Om ett privat företag är stödmottagare i ett projekt eller på annat sätt får ekonomiska fördelar av projektdeltagande ska särskilda regler om statsstöd följas.

Statsstöd syftar på offentligt ekonomiskt stöd som gynnar ett företag och därmed snedvrider konkurrensen på den inre markanden i EU. Statsstödsregler utgår från ett generellt förbud mot att ge statligt stöd, men i vissa undantagsfall kan även företag få stöd.

Mer information om statsstöd finns i projekthandboken och i fall där företag kommer att medverka i projekt rekommenderas en tidig kontakt med programsekretariatet för att diskutera vilka möjligheter till samverkan som finns.

Uppdaterat 22.05.2017, klockan 17.09, .