Finansiering

Ett projekt kan finansieras med upp till 60 % av medel från programmet. Projektet ska därtill ha offentlig och/eller privat medfinansiering från de i projektet deltagande länderna.

Observera att endast lönekostnader för stödmottagare kan växla upp EU-medel. För aktörer som inte är stödmottagare gäller endast kontant medfinansiering.

Norska projektpartner ansöker om statliga Interregmedel (IR-medel) via Nordland Fylkeskommune. IR-medlen kan stå för 50 % av den totala finansieringen och medfinansiering till de statliga IR-medlen kan upp till 25 % också sökas från fylkeskommunen.

Utbetalning i Finland och Sverige görs i efterskott mot godkända utgifter som granskats av nationell kontroll. Utbetalning görs till projektets Samordnande stödmottagare som vidareförmedlar finansieringen till övriga stödmottagare.

I Norge är det endast projektägaren som får finansiering genom norska programmedel. Projektägaren sammanställer sina egna utgifter samt utgifter för lön hos övriga norska projektpartner.

Uppdaterat 02.02.2016, klockan 22.19, .