Extern utvärdering av större projekt

Om projektet får ett EU-stöd på 1 M€ eller mer måste projektet avsätta medel för en extern utvärderingsresurs som ska utvärdera hur projektet genomförs, vilka resultat och effekter som projektet ger och hur projektet bidrar till programmets mål. Projektutvärdering kan hjälpa er att uppnå de resultat som ni har som målsättning.

Beakta denna kostnad under Kostnader för extern sakkunskap och externa tjänster, när ni gör er budget.

LÄS MERA

Uppdaterat 07.06.2017, klockan 11.03, .