Att planera

Kan er projektidé uppfylla något av Botnia-Atlanticaprogrammets mål är nästa steg att komma igång med projektplaneringen. Planering av ett projekt kräver såväl tid som resurser och därför är det viktigt att hålla sikte på de mål man vill nå.  

För att ta fram ett projekt behöver man kunskap om bl.a. sakområdet, projektledning och ekonomisk redovisning. I ett EU-program ska projekten också följa en specifik struktur när det gäller partnerskap, projektlogik och finansiering. I flikarna under delen Att planera kan du läsa om hur man planerar ett Botnia-Atlanticaprojekt och hur ansökningarna bedöms mot programmets målsättningar.        

Programadministrationen ger gärna synpunkter på projektidéer i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Om ni har en projektidé ni vill ha kommentarer på fyll då i projektidéblanketten och skicka den till sekretariatet.     

 

 

 

 

 

Uppdaterat 22.05.2017, klockan 17.21, .