Projektavslut

Projektets verksamhet ska vara avslutad vid projektets slutdatum, och därför behöver varje projekt reservera tillräckligt med tid för avslutsarbetet.       

Vid projektets slutdatum ska verksamheten vara avslutad vilket betyder att alla utgifter ska betalda och bokförda och de ekomiska underlagen ska lämnas in hos nationell kontroll. Utgifter för finsk nationell kontroll som uppstår efter projektavslut kan redovisas i slutrekvisitionen direkt till Förvaltande myndighet.

Vid projektavslut ska en slutrapport med beskrivning av hela projektets verksamhet lämnas in till Förvaltande myndighet. I slutrapporten ska också utfallen för indikatorerna sammanställas. Material som producerats under projektet kan också inkluderas i slutrapporten.

Uppdaterat 04.07.2016, klockan 14.28, .