Partnerskapsavtal

Varje projekt ska ta fram ett partnerskapsavtal där överenskommelser om t.ex. ekonomisk förvaltning och fördelning av EU-medel ingår. Den samordnande stödmottagaren svarar för att alla partners skriver under avtalet.  

Ett partnerskapsavtal kan inkludera följande:

  • Regler för avtalet

  • Roller och ansvar i partnerskapet

  • Bestämmelser gällande ekonomisk förvaltning

  • Genomförande av projektet

     

För tips på saker att inkludera i partnerskapsavtalet se Interacts faktablad om partnerskapsavtal.

Uppdaterat 26.09.2017, klockan 09.52, .