Nationell kontroll

Nationell kontroll ansvarar för att granska stödmottagares utgifter. Sverige har ett centraliserat system vilket innebär att nationell kontroll utförs av en utsedd myndighet, Länsstyrelsen Västerbotten. I Finland är systemet decentraliserat och varje stödmottagare ska upphandla en revisor som utför granskningen.

Upphandling av revisor för finska stödmottagare ska ske i enlighet med bestämmelser om offentlig upphandling och revisorn ska godkännas som kontrollant genom arbets- och näringsministeriets certifieringsförfarande. Information om val av revisor och certifieringsförfarandet finns på närings- och arbetsministeriets webbplats.

 

Nationell kontroll i Sverige:

Redovisningsblanketten skickas per e-post till adressen vasterbotten@lansstyrelsen.se. Första perioden bifogas alla verifikat. Kom ihåg att inkludera diarienummer (FLC) efter första rapporteringen. En innehållsförteckning ska bifogas för överblick av inskickad dokumentation.     

För mera information kontakta Urban Karlsson, nationell kontrollant, på urban.karlsson@lansstyrelsen.se.

Uppdaterat 19.09.2016, klockan 17.08, .