Jämställdhetsintegrering

I Botnia-Atlantica görs en extra satsning i det horisontella kriteriet jämställdhet under programperioden 2014-2020. Projekt kommer att få stöd med jämställdhetsarbetet av en expert och resultaten av projektens jämställdhetsarbete kommer att följas upp under projekttiden.

Stödet med jämställdhetsarbetet inkluderar följande:

Förberedelser per projekt: Jämställdhetsexperten läser in sig på projektet, förbereder material och skräddarsyr projektspecifika utbildningsinsatser.

Basutbildning: Jämställdhetsintegrering i projekt, genusteori och jämställdhetspolitik. Koppling av programmets logik kring jämställdhet till projektnivå. Basutbildningen ska äga rum under projektets första halvår, gärna i samband med projektets första möte mellan alla projektpartners.

Enskild rådgivning: Sker via telefon och mail och kan till exempel gälla stöd i planerandet och genomförande av aktiviteter, utvärdering och/eller könsuppdelad statistik.  

Stöd i aktivitetsplan: Genomgång och uppföljning av jämställdhetsarbetet samt stöd i planerandet och genomförandet.  

 

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER OM JÄMSTÄLLDHET

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) LÄNK

Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete (i Sverige) LÄNK

Nordiska ministerrådet LÄNK

Statistiska centralbyrån (i Sverige) LÄNK

Statistikcentralen (i Finland) LÄNK (sidan tillgänglig på finska)

Dokument

Nordic_gender_equality_2015

Nordic-gender-equality-2015.pdf | pdf | 2 MB | Senast ändrad: 17.03.2016 15:52:34

Uppdaterat 04.07.2016, klockan 14.26, .