Jämställdhetsintegrering

I Botnia-Atlantica görs en extra satsning i det horisontella kriteriet jämställdhet under programperioden 2014-2020. Projekt kommer att få stöd i jämställdhetsarbetet och resultaten av projektens jämställdhetsarbete kommer att följas upp under projekttiden.

Stödet i jämställdhetsarbetet inkluderar följande:

Grundutbildning: Jämställdhetsintegrering i projekt, genusteori och jämställdhetspolitik. Koppling av programmets logik kring jämställdhet till projektnivå. Grundutbildningen ska äga rum under projektets första halvår, gärna i samband med projektets första möte mellan alla projektpartners.

Stöd i aktivitetsplan: Genomgång och uppföljning av jämställdhetsarbetet samt stöd i planerandet och genomförandet.  

 

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER OM JÄMSTÄLLDHET

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) LÄNK

Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete (i Sverige) LÄNK

Nordiska ministerrådet LÄNK

Statistiska centralbyrån (i Sverige) LÄNK

Statistikcentralen (i Finland) LÄNK (sidan tillgänglig på finska)

Dokument

Nordic_gender_equality_2015

Nordic-gender-equality-2015.pdf | pdf | 2 MB | Senast ändrad: 17.03.2016 15:52:34

Uppdaterat 13.10.2017, klockan 13.54, Sara Sundbaum.