Jämställdhetsintegrering

I Botnia-Atlantica görs en extra satsning i det horisontella kriteriet jämställdhet under programperioden 2014-2020. Alla projekt får en kort kurs i jämställdhetsintegrering i samband med den utbildning som alla projekt genomgår i början av projektperioden.

Projekten har också möjlighet också avsätta medel för att köpa externa tjänster som stöd för jämställdhetsarbetet under projektets gång. Projektens jämställdhetsarbete kommer att följas upp under projekttiden i samband med lägesrapporteringarna.

 

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER OM JÄMSTÄLLDHET

Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) LÄNK

Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete (i Sverige) LÄNK

Nordiska ministerrådet LÄNK

Statistiska centralbyrån (i Sverige) LÄNK

Statistikcentralen (i Finland) LÄNK (sidan tillgänglig på finska)

Dokument

Nordic_gender_equality_2015

Nordic-gender-equality-2015.pdf | pdf | 2 MB | Senast ändrad: 17.03.2016 15:52:34

Uppdaterat 09.11.2020, klockan 20.55, Sara Sundbaum.