Informationsspridning

Det är väldigt viktigt för projekt att sprida information om projektets verksamhet och resultat till externa intressenter. En välplanerad informationsspridning förser projektets målgrupper med relevant information och försäkrar att resultaten kommer till nytta efter projekttidens slut.

Varje beviljat projekt ska:

  • Ta fram och sätta upp en affisch (enligt programmets mall) med information om projektet och unionens ekonomiska stöd

  • Skicka in information, material, fotografier mm till programmets projektbank som finns på webbplatsen  

  • Lyfta fram det gränsöverskridande mervärdet i all kommunikation

  • Följa regler för användning av programmets logotyper i projektets informationsverksamhet

 

Därtill rekommenderas att projekt:

  • Upprättar en webbplats för projektet med aktuell information och kontaktuppgifter     

  • Publicerar pressmeddelande om projektets resultat

  • Ta fram gemensamt informationsmaterial för presentation av projektet   

Uppdaterat 04.07.2016, klockan 14.28, .