Att genomföra

När ert projekt beviljats medel från Botnia-Atlanticaprogrammet är det dags att köra igång verksamheten. Projektet ska genomföras i enlighet med beslutet.  

Det är viktigt att genomförandet kommer snabbt igång för att tid- och aktivitetsplanen ska hålla under hela projektets gång. Om det under genomförandet uppdagas att projektet inte kommer att kunna hålla tid- och aktivitetsplanen eller den godkända budgeten, ska detta åtgärdas så snabbt som möjligt och en ändringsansökan lämnas in vid behov.        

I flikarna under delen Att genomföra hittar du information om t.ex. jämställdhetsintegrering, stödberättigade kostnader, rapportering och informationsinsatser.    

 

Uppdaterat 04.07.2016, klockan 14.24, .