Norsk medverkan

Ansökan om stöd för norskt deltagande i Botnia-Atlanticaprojekt lämnas in hos Nordland Fylkeskommune. Skulle de norska samarbetspartnerna sakna IR-medel från Nordland fylke men ha full medfinansiering från andra offentliga och/eller privata aktörer kan detta också räknas som norsk medfinansiering i ett projekt. 

Norska projektpartners kan inte vara samordnande stödmottagare eftersom EU-medel inte går till Norge. Norska projektpartners ska däremot ha en norsk projektledare som svarar mot de norska finansiärerna gällande bl.a. rapportering och mottagande av stöd.

Den norska ansökan till Nordland Fylkeskommune lämnas in i NOK. Mer information om den norska ansökan och ansökningstiderna hittar du HÄR. I projektansökan som lämnas in till Botnia-Atlanticaprogrammet genom Min ansökan ska även norska partners och den norska budgeten registrerats (i EUR). Som stöd för registrering av norska budgeten i euro finns en budgettabell som omvandlar kostnader från NOK till EUR. Samma växelkurs ska användas för både kostnader och medfinansiering i Norge. Växelkursen kan t.ex. vara föregående års medelväxelkurs.

Intyg för norsk medfinansiering lämnas in till Botnia-Atlanticaprogrammet på blanketten för medfinansiering i EUR.      

Uppdaterat 28.03.2017, klockan 09.57, .