Tid- och aktivitetsplan

Avsnittet Tid- och aktivitetsplan består av projektets huvudaktiviteter (inklusive eventuella aktiviteter i Norge). Hela EU-budgeten ska fördelas ut på projektets huvudaktiviteter. Projektledning och Kommunikation är båda obligatoriska aktiviteter. Förutom dessa bör projektet delas in i ytterligare cirka 3–5 huvudaktiviteter.

Under aktiviteten Projektledning bör ni lägga upp delaktiviteterna Slutrapportering och Jämställdhetsintegrering.

 

Klicka Lägg till för att ange aktivitet.

 

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 18.05, .