Stödsökande

Avsnittet Stödsökande består av uppgifter om den samordnande stödmottagaren. Läs mer om rollen som samordnande stödmottagare i projekthandboken.

 

Land
Ange om samordnande stödmottagare har sitt säte i Finland eller Sverige.

Län/Region
Ange var samordnande stödmottagare har sitt säte.

Kommun
Ange var samordnande stödmottagare har sitt säte.

Organisationsnummer
Svenska stödsökande anger organisationsnummer. Finska stödsökande anger företags- och organisationsnummer (FO-nummer).

Organisationsnamn
Ange namn på organisationen (den juridiska personen).

Arbetsställenummer
Finska stödsökande berörs inte av fältet arbetsställenummer.
Svenska stödsökande anger s.k. CFAR-nummer som är unik för arbetsstället. Du kan söka fram arbetsställenummer via www.cfarnrsok.scb.se
Saknar organisationen CFAR-nummer, ange 1818-1818.

Arbetsställenamn
Ange namn på arbetsstället. Exempel på arbetsställe är namn på institution/avdelning på ett universitet eller namn på lokalkontor.

Arbetsställets postadress
Ange postadress för arbetsstället.

Arbetsställets postnummer
Ange postnummer för arbetsstället.

Arbetsställets postort
Ange postort för arbetsstället.

Besöksadress
Ange besöksadress för arbetsstället.

Firmatecknare
Ange person som har behörighet att företräda stödsökanden (bilaga ska bifogas som styrker rätten).

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar organisationen med?
Beskriv anledningarna för organisationen att delta i projektet och specifikt vad organisationen vill få ut av arbetet. Beskriv också vilka kompetenser organisationen särskilt bidrar med till projektets partnerskap, dels för att nå projektets huvudsakliga mål och dels för att säkra genomförandet.

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
Kryssa för ja eller nej på frågan om samordnande stödmottagare har rätt att dra av eller få återbetalning av momsen (mervärdesskatten) för projektets kostnader. Om nej, bifoga ett utlåtande från Skatteverket/Skatteförvaltningen.

Är organisationen offentlig?
Kryssa för ja eller nej på frågan om samordnande stödmottagare är offentlig eller privat.

Kontakt Kontaktperson
Namn
Ange kontaktperson hos stödsökande för den inskickade ansökan.
Telefon
Ange telefonnummer.
E-post
Ange e-postadress.

Kontakt Projektledare
Namn
Om uppgiften är känd, ange tilltänkt projektledare.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

Kontakt Ekonomi
Namn
Om uppgiften är känd, ange tilltänkt projektekonom.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

Betalningssätt
Välj alternativet BIC/IBAN i rullistan. Programmets valuta är EUR och IBAN är en internationell standard för kontonummer vid gränsöverskridande betalningar. Kontakta er bank om du har frågor.

Ange nummer för valt betalningssätt
Ange den samordnande stödmottagarens kontouppgifter för det konto stödet ska betalas till (BIC-kod och kontots IBAN-nummer).

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 17.59, .