Norsk partner

I avsnittet Norsk projektpartner läggs uppgifter som berör norska organisationer som deltar i projektet.

Län/Region
Ange var stödmottagaren har sitt säte.

Kommun
Ange var stödmottagaren har sitt säte.

Organisationsnummer
Ange organisationsnummer.

Organisationsnamn
Ange namn på organisationen (den juridiska personen).

Arbetsställenummer
Norska partners berörs inte av fältet arbetsställenummer.

Arbetsställenamn
Ange namn på arbetsstället. Exempel på arbetsställe är namn på institution/avdelning på ett universitet eller namn på lokalkontor.

Firmatecknare
Ange person som har behörighet att företräda partnern.

Besöksadress
Ange besöksadress för arbetsstället.

Arbetsställets postadress
Ange postadress för arbetsstället.

Arbetsställets postnummer
Ange postnummer för arbetsstället.

Arbetsställets postort
Ange postort för arbetsstället.

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar organisationen med?
Beskriv anledningarna för organisationen att delta i projektet och specifikt vad organisationen vill få ut av arbetet. Beskriv också vilka kompetenser organisationen särskilt bidrar med till projektets partnerskap dels för att nå projektets huvudsakliga mål och dels för att säkra genomförandet.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
Kryssa för ja eller nej på frågan om stödmottagaren har rätt att dra av eller få återbetalning av momsen (mervärdesskatten) för projektets kostnader. Om nej bifoga ett utlåtande från Skatteverket/Skatteförvaltningen.

Är organisationen offentlig?
Kryssa för ja eller nej på frågan om stödmottagaren är offentlig eller privat.

Kontakt Kontaktperson
Namn
Ange kontaktperson hos stödmottagare för den inskickade ansökan.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

Kontakt Projektledare
Namn
Om uppgiften är känd, ange tilltänkt projektledare hos stödmottagaren.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 18.02, .