Medsökande

Avsnittet Medsökande består av uppgifter om övriga stödmottagare. Endast stödmottagare kan betala kostnader i projektet och ta emot stöd för dessa. En stödmottagare är en projektpartner som har egen redovisning av projektkostnader och får del av EU-medlen. Kostnaderna ska särredovisas och godkännas av nationell kontroll, se beskrivning i projekthandboken. Fyll i de uppgifter som krävs och gå sedan vidare. OBS! Alla uppgifter om enskilda medsökande måste fyllas i på en gång för att kunna spara uppgifterna. Om flera medsökanden ska läggas till skapas ett nytt fönster för respektive medsökande.
Observera att information om norska projektpartners fylls i under avsnittet Norsk partner (samma uppgifter som för medsökande). Norska partners kan inte vara mottagare av EU-medel.

Land
Ange var stödmottagaren har sitt säte.

Län/Region
Ange var stödmottagaren har sitt säte.

Kommun
Ange var stödmottagaren har sitt säte.

Organisationsnummer
Svenska medsökande anger organisationsnummer. Finska medsökande anger företags- och organisationsnummer (FO-nummer).

Organisationsnamn
Ange namn på organisationen (den juridiska personen).

Arbetsställenummer
Finska medsökande berörs inte av fältet arbetsställenummer.
Svenska medsökande anger s.k. CFAR-nummer som är unik för arbetsstället. Du kan söka fram arbetsställenummer via www.cfarnrsok.scb.se
Saknar organisationen CFAR-nummer, ange 1818-1818.

Arbetsställenamn
Ange namn på arbetsstället. Exempel på arbetsställe är namn på institution/avdelning på ett universitet eller namn på lokalkontor.

Firmatecknare
Ange person som har behörighet att företräda sökanden.

Besöksadress
Ange besöksadress för arbetsstället.

Arbetsställets postadress
Ange postadress för arbetsstället.

Arbetsställets postnummer
Ange postnummer för arbetsstället.

Arbetsställets postort
Ange postort för arbetsstället.

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar organisationen med?
Beskriv anledningarna för organisationen att delta i projektet och specifikt vad organisationen vill få ut av arbetet. Beskriv också vilka kompetenser organisationen särskilt bidrar med till projektets partnerskap dels för att nå projektets huvudsakliga mål och dels för att säkra genomförandet.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?
Kryssa för ja eller nej på frågan om stödmottagaren har rätt att dra av eller få återbetalning av momsen (mervärdesskatten) för projektets kostnader. Om nej bifoga ett utlåtande från Skatteverket/Skatteförvaltningen.

Är organisationen offentlig?
Kryssa för ja eller nej på frågan om stödmottagaren är offentlig eller privat.

Kontakt Kontaktperson
Namn
Ange kontaktperson hos stödmottagare för den inskickade ansökan.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

Kontakt Projektledare
Namn
Om uppgiften är känd, ange tilltänkt projektledare hos stödmottagaren.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

Kontakt Ekonomi
Namn
Om uppgiften är känd, ange tilltänkt projektekonom hos stödmottagaren.
Telefon
Ange personens telefonnummer.
E-post
Ange personens e-postadress.

 

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 18.01, .