Bilagor

Bilagor som ska laddas upp tillsammans med ansökan (totalt max 10 Mb):

• Underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skriver under ansökan
• Medfinansieringsintyg från samtliga medfinansiärer (kan inkomma som komplettering efter sista ansökningsdag)
• Registeringsbevis (om sökanden är en förening eller ett företag)
• Intyg om eventuell befrielse från momsredovisning (utlåtande från Skatteverket/Skatteförvaltningen)
• Tabell för norsk budget i NOK och EUR (vid norskt deltagande)
• Tabell för svensk medfinansiering i SEK och EUR

Om något obligatoriskt fält inte fyllts i visas det i rött och det är inte möjligt att skicka in ansökan. När ni skickat in ansökan elektroniskt är ansökan inkommen till myndigheten.

Behörig firmatecknare hos samordnande stödmottagare ska underteckna det s.k. missiv som kan skrivas ut via menyn Mina ansökningar. Missivet finns tillgängligt först när ansökan skickats in elektroniskt. Undertecknat missiv skickas sedan med e-post till Förvaltande myndighet (info@botnia-atlantica.eu).

 

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 18.07, .