Allmänna uppgifter

Avsnittet Allmänna uppgifter består av grunduppgifter om projektet.  

 

Projektets namn
Välj gärna ett projektnamn som är kort och kärnfullt. Projektnamnet bör användas konsekvent vid all kommunikation som rör projektet och dess verksamhet.

Projektets startdatum
Ange när projektets verksamhet startar. Startdatum är tidigast det datum som ansökan skickas in.

Projektets slutdatum
Ange när projektets verksamhet avslutas. Projekttiden är maximalt tre år (36 månader) inklusive avslutsarbete.

Programgeografi
Inom programmet finns endast ett valbart alternativ, Botnia-Atlantica.

Till vilken typ av projekt söker ni stöd?
Inom Botnia-Atlantica finns endast möjlighet att beviljas medel för genomförandeprojekt, dvs. projekt och inte förstudier.

Uppdaterat 14.07.2016, klockan 17.56, .