Medfinansiering

Ska du ansöka om offentlig medfinansiering för ditt Botnia-Atlantica projekt?

Kom ihåg att beakta medfinansiärers beslutstidtabeller vid ansökan om offentlig medfinansiering. Medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas. 

Beloppet i medfinansieringsförbindelsen ska anges i den nationella valutan med undantag för norsk medfinansiering (i EUR för finsk och norsk medfinansiering och i SEK för svensk medfinansiering). Observera att det finns skilda blanketter för medfinansiering i EUR och SEK!

Medfinansiering från svenska medfinansiärer måste utgå från en och samma valutakurs som ska gälla för all medfinansiering i SEK till projektet (läs mer i projekthandboken).

Medfinansieringsförbindelserna och en tabell för valutakurs för svenska medfinansiärer hittar du här.

Uppdaterat 29.05.2019, klockan 10.08, Sara Sundbaum.