Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas.    

Ansokningsomgangar 20172018

Uppdaterat 12.05.2017, klockan 17.35, .