Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas.

2018:2

20 aug-12 sep 2018

Vi välkomnar ansökningar inom insatsområde Näringsliv och Miljö

 

2019:1

11 feb - 4 mars

Denna utlysning innebär sista möjligheten att söka treåriga projekt.

Vi välkomnar ansökningar inom insatsområde Innovation och Miljö.

Beroende på eventuella återföringar av medel från avslutade projekt under 2018 så kommer möjligen även Näringsliv och Transport att vara öppna för ansökningar. Vi återkommer med information om detta längre fram.

 

Botnia-Atlantica kan finansiera projekt som pågår fram till och med 30 juni 2022

Uppdaterat 06.07.2018, klockan 13.34, Sara Sundbaum.