Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

2019:1

11 februari - 4 mars

Vi välkomnar ansökningar inom insatsområdena Innovation och Miljö.

Denna utlysning innebär sista möjligheten att söka treåriga projekt. Vi öppnar nu även för att bevilja förstudiemedel. En förstudie kan erhålla upp till 45 000 euro i BA-medel och vara upp till nio månader lång. Läs mer om förstudier i projekthandboken (ver: 2018-12-29)

I grafen nedan kan ni se vilka medel som återstår.

Botnia-Atlantica kan finansiera projekt som pågår fram till och med 30 juni 2022.

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas. Inför denna omgång betyder det att medfinansieringsintyg ska vara oss tillhanda senast fredag 26 april 2019.

 

I grafen nedan visas återstående medel (€) per insatsområde i röda siffror (2018-11-30)aterstaende medel2

Ljusgrå stapel - budget

Blå stapel - beviljade medel

Mörkgrå stapel - återstående medel

Uppdaterat 04.02.2019, klockan 14.51, Sara Sundbaum.