Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas. För ansökningar i vårens omgång ska medfinansieringsintygen lämnas in senast 28 april.     

Omgangar 2017

 

 

Uppdaterat 03.02.2017, klockan 17.44, Elina Häkkinen.