Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas.

2018

Innovation, Näringsliv och miljö: 9 jan-6 feb 2018

Näringsliv och Miljö: 20 aug-12 sep 2018

Uppdaterat 11.01.2018, klockan 15.59, Ulf Grindgärds.