Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

Nästa ansökningsomgång

Ansökningsomgång 14 december-20 januari

Den 14 december öppnar Botnia-Atlantica en ansökningsomgång där sista dag att lämna in ansökan är den 20 januari 2021.
Denna gång välkomnar vi följande ansökningar:

Projekt till Insatsområde Innovation
Tillgängliga medel ca 380 000 €

Projekt till insatsområde Transport
Tillgängliga medel ca 290 000 €

Förstudier inom insatsområde inom Miljö.
En förstudie kan pågå upp till nio månader och beviljas högst 45 000 € i EU-medel, vilket motsvarar maximalt 60% av förstudiens omslutning. Läs mer om förstudier i vår Projekthandbok.

Projekt som beviljas i denna ansökningsomgång kan som längst pågå till 31 oktober 2022.
Medfinansieringsintyg måste vara Botnia-Atlanticas sekretariat tillhanda senast den 22 mars 2021

Inför denna ansökningsomgång har ni möjlighet att boka tid med sekretariatet för rådgivning kring era idéer. Dessa träffar sker digitalt via Skype. Ni som vill boka en träff med oss, skicka ett mejl till info@botnia-atlantica.eu.

Ange i mejlet vilket insatsområde ni är intresserade av att söka inom samt hur ert tänkta partnerskap ser ut så återkommer vi till er med förslag på tid för träff. I anslutning till detta vill vi att ni skickar in en kort beskrivning av er projektidé. Vi behöver den senast tre dagar innan vårt möte. Ni hittar blankett för projektidé här.

 

 

 

 

 

Uppdaterat 25.11.2020, klockan 21.30, Sara Sundbaum.