Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

2019:2

15 augusti - 30 augusti

Öppna insatsområden denna omgång presenteras i slutet av maj.

Vi välkomnar även ansökningar om  förstudiemedel. En förstudie kan erhålla upp till 45 000 euro i BA-medel och vara upp till nio månader lång. Läs mer om förstudier i projekthandboken (ver: 2018-12-29)

I grafen nedan kan ni se vilka medel som återstår.

Botnia-Atlantica kan finansiera projekt som pågår fram till och med 30 juni 2022.

 

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas. 

 

I grafen nedan visas återstående medel (€) per insatsområde i röda siffror (2018-11-30). Observera att beviljade/återstående medel för omgång 2019:1 inte är uppdaterat i denna sammanställning, då denna omgång inte är beslutad ännu.

 

aterstaende medel2

Ljusgrå stapel - budget

Blå stapel - beviljade medel

Mörkgrå stapel - återstående medel

Uppdaterat 08.05.2019, klockan 11.49, Sara Sundbaum.