Ansökningsomgångar

Ansökningar kan endast lämnas in under de angivna ansökningsomgångarna!   

2019:2

15 augusti - 30 augusti

Vi välkomnar denna gång ansökningar till projekt inom insatsområdet Miljö.
Vi välkomnar även ansökningar om  förstudiemedel inom insatsområdena Innovation, Miljö och Transport.
En förstudie kan erhålla upp till 45 000 euro i BA-medel och vara upp till nio månader lång. Läs mer om förstudier i projekthandboken (ver: 2018-12-29)

Återstående medel per 2019-05-28

Inom Miljö är återstående medel 800 000 €, inom Innovation i nuläget 300 000 €* och inom Transport 30 000 €.
* Ytterligare cirka 600 000 € kan komma att bli tillgängliga för genomförandeprojekt inom Innovation inför ansökningsomgången våren 2020.

Botnia-Atlantica kan finansiera projekt som pågår fram till och med 30 juni 2022.

Observera att medfinansieringsintyg ska finnas programsekretariatet tillhanda senast 20 arbetsdagar före Styrkommittémötet där ansökan behandlas. 

 

 

Uppdaterat 04.06.2019, klockan 12.31, Sara Sundbaum.