Att ansöka

Tänker din organisation ansöka om finansiering från Botnia-Atlantica 2014-2020? I flikarna under delen Att ansöka hittar du information om när och hur du kan ansöka om medel från programmet samt en länk till den elektroniska tjänsten Min ansökan där ansökning sker.

Om du och dina partners har en projektidé som ni önskar få kommentarer på, kan ni fylla i projektidéblanketten och skicka den till sekretariatet för kommentarer. Kommentarer till projektidéer ges löpande och är inte bundna till ansökningsomgångar. Observera att en inskickad projektidéblankett inte räknas som en formell ansökan!

 

Berednings- och beslutsprocessen:       

När en projektansökan registrerats börjar beredningen av den inkomna ansökan på programsekretariatet. En mottagbarhetskontroll skickas till sökande för att bekräfta att ansökan inkommit. Sökande har möjlighet att komplettera ansökan under beredningsprocessen förutsatt att kompletteringarna inkommer i tid och inte förändrar avsevärt projektets karaktär, i vilket fall en ny ansökan behöver lämnas in under ett senare ansökningstillfälle.

Sekretariatet tar fram ett prioriteringsförslag till programmets Styrkommitté som prioriterar projekt inför beslut. De formella besluten fattas av Förvaltande myndighet.

Ansökningar som inte fyller de formella kraven avslås av Förvaltande myndighet och behandlas inte av Styrkommittén. En inlämnad ansökan kan återtas av sökande under beredningsprocessen.   

Uppdaterat 03.02.2016, klockan 15.25, .