14.09.2018
Ansökningsomgång 10 gav 8 ansökningar

Hakemuskierrokselle 10 tuli 8 hakemusta ja EU-rahoitusta yhteensä haettiin n 5,3 miljoonaa euroa. Toimintalinjaan Elinkeino tuli 6 hakemusta ja toimintalinjaan Ympäristö 2 hanketta. Hakemuksien käsittely on alkanut. Ohjauskomitea pitää kokouksensa 28. marraskuuta Kokkolassa.

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .