11.12.2018
Nya projekt beviljade inom Näringsliv

Under styrkommittémötet i Karleby den 28 november beviljades två nya projekt i Interreg Botnia-Atlanticaprogrammet.

Business and Innovation Development for Enterprises
BID4E ska stärka nätverk mellan små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och kompletterande branscher. De ska också ta fram digitala verktyg för internationell affärsberedskap, transformation och innovationsutveckling.

Future Cleantech Solutions
Projektets övergripande mål är att genom gränsöverskridande samarbete stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt i cleantechföretagen inom regionen. Detta stöds genom framtagning av nya metoder för praktisk affärsinformation, konkreta affärssamarbeten och klusterutveckling, utnyttjar de möjligheter till affärer, innovationer och samarbeten som följer av de nya investeringar, etableringar och utvecklingssatsningar som planeras och genomförs.

Båda projekten beviljades inom insatsområde Näringsliv och har startdatum den 1 januari 2019.

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .