27.04.2021
Nya projekt beviljade

Den 21 april sammanträdde Botnia-Atlanticas styrkommitté och beslutade att prioritera följande projekt/förstudier.

Botnia Business Heritage - förstudie
Samordnande Stödmottagare: Yrkeshögskolan Centria (FI)
Total budget: 75 000 EUR
Beviljade EU-medel: 45 000 EUR

Förstudiens mål är att uppgöra en projektplan för höjning av de maritima och industriella kulturarvens relevans runt den Bottniska viken och öka deras synlighet genom samarbete och gemensam utveckling.

 

NatuReach - förstudie
Samordnande Stödmottagare: Vasa Universitet (FI)
Total budget: 75 000 EUR
Beviljade EU-medel: 45 000 EUR

Förstudien ska utreda behov och önskemål hos främst klienter av naturbaserade digitala tjänster. Viktiga delar är också att bygga upp ett nätverk av aktörer inom social- och hälsovårdssektorer, natur- och teknologiföretag samt forskning.

 

Klimatkänslighetsindex för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens Skärgård - projekt
Samordnande Stödmottagare: Länsstyrelsen Västernorrlands län (SE)
Total budget: 89 850 EUR
Beviljade EU-medel: 45 000 EUR

Syftet med projektet är att ta fram ett klimatkänslighetsindex för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

 

Nordic Battery Belt Logistics (NOBEL) - projekt
Samordnande Stödmottagare: Kvarkenrådet EGTS (FI)
Total budget: 300 000 EUR
Beviljade EU-medel: 180 000 EUR

Projektet ska ta fram en strategi som syftar till att skapa hållbara och kostnadseffektiva logistiska förutsättningar i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska understödja
utvecklingen av batteriklustret Nordic Battery Belt.

 

 

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, Jon Fransson.