21.02.2019
Lyckad årskonferens i Vasa

Botnia-Atlanticas framtid
Programperioden 2014-2020 närmar sig slutet och det finns många frågor kring vad som ska hända för Botnia-Atlantica i nästa programperiod. Kommer Botnia-Atlantica att finnas kvar som ett eget program? Hur ska förordningarna se ut? Hur kommer geografin vara indelad? Ingenting är klart ännu men det finns en tydlig vilja och ett behov för en ny programperiod. Läs mer här.

Konsten att marknadsföra en plats - gränsöverskridande platsmarknadsföring
Helena Nordström, Placebrander höll en uppskattad föreläsning om platsmarknadsföring. Platsmarknadsföring handlar om att attrahera nya invånare, besökare och investerare till en ort. Till skillnad från ett företags varumärke ägs platsvarumärket av alla som lever och verkar på platsen. Platsen ska vara till för alla och därför skiljer sig platsmarknadsföring från traditionell marknadsföring bl.a. genom att man inte endast vänder sig till ett visst segment utan till en bred målgrupp. Läs mer här.

SAINT-projektet
Sara Bellshaw från University of the Highlands and Islands UHI i Skottland var på plats för att berätta om projektet Slow Adventure in Northern Territories (SAINT), som är ett projekt inom INTERREG Norra Periferin och Arktis programmet. Projektet jobbar med mikroföretag i skotska högländerna i syfte att utveckla hållbar småskalig turism, skapa minnesvärda upplevelser för besökare och dra nytta av det stora intresse som just nu finns för naturupplevelser. Läs mer här.

Storytelling som verktyg för resultatkommunikation
Ann-Sofi Backgren, Brand-Sofi, talade kring ämnet storytelling, att använda berättelser för att kommunicera ett budskap. Genom att använda storytelling som en metod för kommunikation kan projekt kan vara proaktiva när det gäller att föra fram sitt budskap. För att vara trovärdiga bör berättelserna vara sanna, men det är tillåtet att krydda berättelserna och ”måla med bred pensel” för att göra berättelsen intressantare. Projektet, platsen eller vad det än är man vill kommunicera får en helt annan betydelse med en bra story! Läs mer här.

Näringslivets deltagande - Kontigos utvärdering
Göran Hallin från Kontigo presenterade resultatet från den utvärdering de genomfört för Botnia-Atlantica under 2018. Utvärderingens resultat visar tydligt att det är företag inom energi och tillverkning som är mest representerade i programmet. Möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra sågs som en stark anledning till att driva ett Botnia-Atlanticaprojekt. Detta är intressant då företagen i hög grad ser sig som kunskapsintensiva aktörer vilket skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte mellan regionerna. Mest positivt från utvärderingen är att de flesta projekt beskriver hur resultaten från samarbetet har en hållbarhet bortom projekttiden. Läs mer här.

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .