09.05.2019
Informationsmöte - inför ansökningsomgång 2019:2

Ansökningsomgång 2019:2 närmar sig och vi erbjuder nu möjlighet till sökande att boka in enskilda träffar för information. Mötestillfällen erbjuds i Vasa den 4–5 juni och i Umeå den 11–12 juni.
Den 29 maj (efter Styrkommittén och Övervakningskommittén har sammanträtt 27–28 maj) kommer vi på vår webbplats samt Facebooksida att kommunicera vilka insatsområden som är öppna samt vilka medel som återstår att söka per respektive område.

Samla ert tänkta partnerskap för att tillsammans med en handläggare prata igenom er idé. Ni får även information om ansökningsprocessen, Botnia-Atlanticas insatsområden och kvarvarande medel. Endast ett möte per idé.


Senast tre dagar innan inbokat möte behöver vi att ni skickar in ett utkast till er projektidé på blankett som ni hittar här.


Välkommen att boka tid för informationsmöte här så ses vi!

Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 augusti och sista dag att skicka in er projektansökan är den 30 augusti

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .