21.12.2018
Förenklad ekonomisk redovisning

Det handlar om att endast redovisa kostnader för egen personal och sedan få alla andra kostnader som kontorsutgifter och administrativa utgifter, resor och logi, extern sakkunskap samt utrustning täckt av en schablon av kostnaderna för den egna personalen. Ni kan läsa mer om detta i projekthandboken under kapitel 6.8 eller höra av er till någon av handläggarna om ni har frågor.

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .