04.06.2019
Ansökningsomgång 2:2019, 15 augusti – 30 augusti

Under ansökningsomgången är det möjligt att ansöka om medel till projekt inom insatsområde Miljö. Det är också möjligt att ansöka om medel till förstudier inom insatsområdena Innovation, Miljö och Transport.

Inom Miljö är återstående medel 800 000 €, inom Innovation i nuläget 300 000 €* och inom Transport 30 000 €.

* Ytterligare cirka 600 000 € kan komma att bli tillgängliga för genomförandeprojekt inom Innovation inför ansökningsomgången våren 2020.

Go back to "Arctic Award 2019 Preannouncement"
Updated on 21.03.2019, at 14.10, .