Arctic Award 2019 Preannouncement

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

The third edition of the Arctic Awards competition will open in late March and run until April 2019. The award highlights good practice projects focused on topics of particular relevance to the Arctic area.

The objective of the Arctic Award is to identify good practice, promote Arctic cross-border collaboration, and raise awareness among projects of each other. The awards aim to highlight innovative projects with a clear Arctic dimension, which are viewed as inspirational in their participating regions as well as being seen as creating real, measurable impacts on the ground, and being of direct benefit to Arctic communities.

This year, the Arctic Awards focus on the following two award categories:

Sustainable use of resources

 • Harnessing environmental protection opportunities appropriate for cold climates and Arctic economic development, including but not limited to preserving environmental quality and Arctic natural resources.

Arctic entrepreneurial spirit

 • The project supports business based on Arctic opportunities and cultural heritage (food innovation, tourism, creative and cultural industries, indigenous cultural businesses) as well as the assisting of niche industries' move to commercialisation and achievement of critical mass.

The competition is open to projects funded by the NPA or NPP, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord and Kolarctic and Karelia CBC programmes.

The competition opening day and further details will be announced soon on the programme´s website. The closing date for submission will be 26th April 2019.

 • 09.11.2020
  Hur vill du samarbeta med våra grannar för att göra vår region starkare?
  Interreg är en del av EU: s sammanhållningspolitik för finansiering av gränsöverskridande projekt. Den nya programperioden kommer att vara 2021 till 2027. Programmet täcker de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge och sträcker sig söder ut över södra Österbotten i Finland, Västernorrland i Sverige och Nordland i Norge samt över hela det samiska området i de tre länderna.
  Nu har du möjlighet att påverka vilka teman som programmet ska fokusera på för att på bästa sätt stärka vår regions utveckling.
 • 16.09.2020
  Botnia-Atlantica öppnar en ny ansökningsomgång 14 december 2020 -- 20 januari 2021.
  Vi välkomnar ansökningar till projekt inom Innovation och Transport, samt förstudier inom Miljö. Projekt som beviljas under ansökningsomgången kan som längst pågå till 31 oktober 2022. Inom insatsområde Transport är 290 000 € tillgängligt. Vi återkommer med information om tillgängliga medel inom insatsområde Innovation.
 • 03.09.2020
  Vi förlänger tiden för inlämning av medfinansieringsintyg för ansökningsomgången gällande förstudier som stänger 10 september. Nytt datum för inlämning av medfinansieringsintyg är 28 oktober.
 • 02.06.2020
  Vid Botnia-Atlanticas senaste ansökningsomgång beviljades ett projekt - FAIR - 620 000 € i EU-medel för att utveckla en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia-Atlanticaregionen.
 • 14.05.2020
  COVID-19 har på kort tid påverkat alla aspekter av våra liv. Även våra gränsöverskridande samarbeten står nu inför stora utmaningar.

  Men ur kaos föds kreativitet och krisen har också visat på uppfinningsrikedom och solidaritet mellan Europas folk, vilket än en gång bevisar att gränsöverskridande samarbete inte bara önskas av Europas medborgare, men det är också väsentligt för livsförhållandena för många av dem.

  Från Europeiska Kommissionen kommer nu ett initiativ för att samla ihop och publicera våra berättelser, erfarenheter och upplevelser.
1 2

3

4 5

...

12
Updated on 21.03.2019, at 14.10, Jon Fransson.