09.11.2020
Webbenkät - det nya Interregprogrammet för Finland-Sverige-Norge

Hur vill du samarbeta med våra grannar för att göra vår region starkare?
Interreg är en del av EU: s sammanhållningspolitik för finansiering av gränsöverskridande projekt. Den nya programperioden kommer att vara 2021 till 2027. Programmet täcker de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge och sträcker sig söder ut över södra Österbotten i Finland, Västernorrland i Sverige och Nordland i Norge samt över hela det samiska området i de tre länderna.
Nu har du möjlighet att påverka vilka teman som programmet ska fokusera på för att på bästa sätt stärka vår regions utveckling.

Sista dagen för att svara på enkäten är 23 november.

Till enkäten

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .