07.11.2019
UTLYSNING 2020

Nästa ansökningsomgång öppnar den 15 januari och sista dag att sända in sin ansökan är den 29 januari.
Vi välkomnar projektansökningar inom insatsområde Innovation.

Projekt kan pågå fram till och med juni 2022.
Återstående medel är 1 000 000 € .
Inga medel för förstudier finns denna gång.

 

ILMOITUS JÄLJELLÄ OLEVASTA RAHOITUKSESTA 2020
Seuraava hakukierros alkaa 15 tammikuuta ja viimeinen päivä lähettää hakemus on 29 tammikuuta.
Toivotamme tervetulleeksi hankehakemuksia innovaation toimintalinjalta. Hanke saa kestää kesäkuuhun 2022 saakka.

Jäljellä olevan hankerahoituksen määrä on 1 000 000 €.
Esitutkimuksiin ei tulla myöntämään rahoitusta tällä kerralla.

 

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .