02.06.2020
Nytt projekt beviljat

Vid Botnia-Atlanticas senaste ansökningsomgång beviljades ett projekt - FAIR - 620 000 € i EU-medel för att utveckla en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia-Atlanticaregionen.

FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) har som huvudsaklig målsättning  att utarbeta en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia Atlantica-regionen. 
En tidig implementering av elflyg i Botnia Atlantica-regionen har potential att effektivt möta några av regionens största utmaningar som demografiska förändringar och urbanisering, långa avstånd och bristande kommunikationer i öst-västlig riktning samt det globala behovet av att minska klimat- och miljöpåverkan.

 elflyg

Foto: HEART AEROSPACE

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .