01.06.2017
Nya projekt prioriterade

SK mote

Botnia-Atlanticaprogrammets Styrkommitté har på sitt möte 31 maj 2017 i Vasa  prioriterat tre nya projekt. Mer information om projekten kommer att läggas upp i projektbanken.

@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

INNOVATION - Ökad tillämpning av innovativa lösningar
Samordnande stödmottagare: Åbo Akademi
Deltagande länder: Sverige och Finland
Budget: 861 541 €
EU-stöd: 516 925 €

Qvarken Game Industry

NÄRINGSLIV - Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbetenr
Samordnande stödmottagare: Yrkeshögskolan Novia
Deltagande länder: Sverige och Finland
Budget: 534 766 €
EU-stöd: 320 860 €

FAMNA – Förvaltning av Amerikansk mink i Botnia-Atlantica området

MILJÖ - En ökad beredskap att hantera miljöutmaningar i havs-, kust och fjällområdena samt till havet rinnande vattendrag
Samordnande stödmottagare: Svenska Jägareförbundet
Deltagande länder: Sverige, Finland och Norge
Budget: 734 942 € (SE, FI), 317 291 € (NO)
EU-stöd: 440 964 €

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .