09.12.2016
Nya projekt prioriterade

Botnia-Atlanticaprogrammets Styrkommitté har på sitt möte 30 november prioriterat sex nya projekt. Mer information om projekten kommer att läggas upp i projektbanken.

 

Growing health

INNOVATION - Utvecklade långsiktigt hållbara kompetenscentra
Samordnande stödmottagare: Västerbottens läns landsting
Deltagande länder: Sverige och Finland
Budget: 1 754 290 €
EU-stöd: 1 052 574 €

 

SOS 1.0

INNOVATION - Ökad tillämpning av innovativa lösningar
Samordnande stödmottagare: Västerbottens läns landsting
Deltagande länder: Sverige och Finland
Budget: 1 249 203 €
EU-stöd: 749 523 €

 

Wet Grain in Package

INNOVATION - Ökad tillämpning av innovativa lösningar
Samordnande stödmottagare: Smp Svensk Maskinprovning AB
Deltagande länder: Sverige, Finland och Norge
Budget: 1 091 267 € (SE, FI), 288 711 € (NO)
EU-stöd: 654 760 €

 

Ökad innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF och akademi

NÄRINGSLIV - Ökad kapacitet för gränsöverskridande affärssamarbeten
Samordnande stödmottagare: Umeå Universitet
Deltagande länder: Sverige och Finland
Budget: 600 000 €
EU-stöd: 360 000 €

 

MABA II

TRANSPORT - Ökat antal strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar
Samordnande stödmottagare: Kvarkenrådet
Deltagande länder: Finland och Sverige
Budget: 827 500 €
EU-stöd: 496 500 €

 

E12 Atlantica BA3NET

TRANSPORT - Ökat antal strategier kring hållbara öst-västliga transportlänkar
Samordnande stödmottagare: Umeå Universitet
Deltagande länder: Sverige, Finland och Norge
Budget: 843 389 € (SE, FI), 578 437 € (NO)
EU-stöd: 506 033 €

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .