27.04.2021
Nya projekt beviljade

Den 21 april sammanträdde Botnia-Atlanticas styrkommitté och beslutade att prioritera följande projekt/förstudier.
(Mer information om respektive projekt kommer att publiceras i Projektbanken inom kort.)

Botnia Business Heritage - förstudie
Samordnande Stödmottagare: Yrkeshögskolan Centria (FI)
Total budget: 75 000 EUR
Beviljade EU-medel: 45 000 EUR

Förstudiens mål är att uppgöra en projektplan för höjning av de maritima och industriella kulturarvens relevans runt den Bottniska viken och öka deras synlighet genom samarbete och gemensam utveckling.

 

NatuReach - förstudie
Samordnande Stödmottagare: Vasa Universitet (FI)
Total budget: 75 000 EUR
Beviljade EU-medel: 45 000 EUR

Förstudien ska utreda behov och önskemål hos främst klienter av naturbaserade digitala tjänster. Viktiga delar är också att bygga upp ett nätverk av aktörer inom social- och hälsovårdssektorer, natur- och teknologiföretag samt forskning.

 

Klimatkänslighetsindex för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens Skärgård - projekt
Samordnande Stödmottagare: Länsstyrelsen Västernorrlands län (SE)
Total budget: 89 850 EUR
Beviljade EU-medel: 45 000 EUR

Syftet med projektet är att ta fram ett klimatkänslighetsindex för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

 

Nordic Battery Belt Logistics (NOBEL) - projekt
Samordnande Stödmottagare: Kvarkenrådet EGTS (FI)
Total budget: 300 000 EUR
Beviljade EU-medel: 180 000 EUR

Projektet ska ta fram en strategi som syftar till att skapa hållbara och kostnadseffektiva logistiska förutsättningar i ett gränsöverskridande perspektiv. Strategin ska understödja
utvecklingen av batteriklustret Nordic Battery Belt.

 

Fast Förbindelse Kvarken - projekt
Samordnande Stödmottagare: Kvarkenrådet EGTS (FI)
Total budget: 215 000 EUR
Beviljade EU-medel: 110 000 EUR

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.

 

Added value from logging residues (Value for residues) - projekt
Samordnande Stödmottagare: Biofuel Region Bfr AB (SE)
Total budget: 633 330 EUR
Beviljade EU-medel: 379 998 EUR

Syftet med projektet är att hitta nya lösningar för att ta fram värdefulla kemikalier ur skogliga avverkningsrester och på så sätt öka värdet på en underutnyttjad resurs.

 

Qvarken Game Lab - projekt
Samordnande Stödmottagare: Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi - NOVIA (FI)
Total budget: 340 000 EUR
Beviljade EU-medel: 204 000 EUR

Projektet vill etablera ett kompetenscenter i Kvarkenregionen inom spelindustrin för att skapa tillväxt av spelbolag i de regioner inom Botnia-Atlanticas programområde där den idag är bristfällig.

 

Cybergrass - projekt
Samordnande Stödmottagare: Naturresursinstitutet LUKE (FI)
Total budget: 314 264 EUR
Beviljade EU-medel: 188 560 EUR

Projektets syfte är att utveckla en heltäckande digital metod för kvalitetsbedömning av vallodlingar med hjälp av satellit- och drönarteknik.

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .