02.06.2020
Ny ansökningsomgång 1-10 september

Botnia-Atlantica öppnar en ansökningsomgång 1-10 september för förstudier inom Innovation. Vi välkomnar särskilt innovativa lösningar för att hantera pandemier.

En förstudie kan pågå upp till nio månader och beviljas högst 45 000 € i EU-medel, vilket motsvarar maximalt 60% av förstudiens omslutning. En förstudie kan maximalt uppgå till totalt 90 000 € och ska syfta till att skapa ett starkt partnerskap kring en i förstudien utredd projektidé med sikte på att starta upp ett projekt i kommande programperiod.

Sista dag att skicka in medfinansieringsintyg är den 24 september.

Läs mer om Förstudier i vår Projekthandbok.

Gå till "Nyheter"
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .