Nyheter
 • 01.06.2017
  Botnia-Atlanticaprogrammets Styrkommitté har på sitt möte 31 maj 2017 i Vasa  prioriterat tre nya projekt. Mer information om projekten kommer att läggas upp i projektbanken.
 • 09.05.2017
  Den 9 maj firas Europadagen med aktiviteter rund hela EU. Botnia-Atlantica deltar i firandet genom Sveriges kampanj mitt europa, i vilken projekten TransAlgae och BioHub medverkar.
 • 06.04.2017
  Under vintern har tillgången till norsk finansiering för nya projekt i Botnia-Atlantica varit begränsad. Efter omfördelning av medel på norsk sida finns nu, i vanlig ordning, norsk finansiering att söka hos Nordland Fylkeskommune för nya Botnia-Atlantica projekt med norsk medverkan.
 • 04.04.2017
  Botnia-Atlantica har lanserat en partnersöksfunktion på webbplatsen för projektintressenter lättare ska kunna presentera sina idéer och hitta nya samarbetspartners.
 • 04.04.2017
  Botnia-Atlantica ordnar tillsammans med Norra Periferin och Arktis-programmet, Interreg Nord och Kolarctic CBC en arktisk nätverksträff för pågående projekt 10-11 maj i Skellefteå. Projekt inom teman e-hälsa, bioekonomi, energieffektivisering och entreprenörskap bjuds in för att nätverka, dela erfarenheter och hitta synergier med fokus på arktiska intressen.
 • 12.12.2016
  Den 2 februari ordnar Botnia-Atlantica en informationsträff i Örnsköldsvik inför vårens ansökningsomgång. På träffen ger vi råd om hur en bra projektansökan ser ut och viktiga saker att tänka på i ansökningsskedet. Det finns också möjlighet att boka tid med handläggare för individuell rådgivning. Anmäl dig senast 18 januari på webbplatsen!
 • 09.12.2016
  Botnia-Atlanticaprogrammets Styrkommitté har på sitt möte 30 november prioriterat sex nya projekt. Mer information om projekten kommer att läggas upp i projektbanken.
 • 10.11.2016
  Under hösten 2016 har Botnia-Atlantica firat europeiskt samarbete på European Cooperation Day och hållit tre nätverkstäffar inom insatsområdena INNOVATION, NÄRINGSLIV och MILJÖ. Läs mera om hur pågående projekt firade det europeiska samarbetet i olika delar av programområdet och vilka teman som diskuterades under nätverksträffarna i Vasa, Umeå och Härnösand.
1

...

4 5

6

7 8

...

10
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .