Nyheter
 • 16.09.2020
  Botnia-Atlantica öppnar en ny ansökningsomgång 14 december 2020 -- 20 januari 2021.
  Vi välkomnar ansökningar till projekt inom Innovation och Transport, samt förstudier inom Miljö. Projekt som beviljas under ansökningsomgången kan som längst pågå till 31 oktober 2022. Inom insatsområde Transport är 290 000 € tillgängligt. Vi återkommer med information om tillgängliga medel inom insatsområde Innovation.
 • 03.09.2020
  Vi förlänger tiden för inlämning av medfinansieringsintyg för ansökningsomgången gällande förstudier som stänger 10 september. Nytt datum för inlämning av medfinansieringsintyg är 28 oktober.
 • 02.06.2020
  Vid Botnia-Atlanticas senaste ansökningsomgång beviljades ett projekt - FAIR - 620 000 € i EU-medel för att utveckla en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia-Atlanticaregionen.
 • 14.05.2020
  COVID-19 har på kort tid påverkat alla aspekter av våra liv. Även våra gränsöverskridande samarbeten står nu inför stora utmaningar.

  Men ur kaos föds kreativitet och krisen har också visat på uppfinningsrikedom och solidaritet mellan Europas folk, vilket än en gång bevisar att gränsöverskridande samarbete inte bara önskas av Europas medborgare, men det är också väsentligt för livsförhållandena för många av dem.

  Från Europeiska Kommissionen kommer nu ett initiativ för att samla ihop och publicera våra berättelser, erfarenheter och upplevelser.
 • 06.04.2020
  Min ansökan kommer att stängas från och med Måndag 6 april klockan 16.30 till onsdag 8 april, vilket innebär att det inte är möjligt att påbörja ansökan om utbetalning under den perioden.
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, .