Nyheter
 • 06.04.2017
  Under vintern har tillgången till norsk finansiering för nya projekt i Botnia-Atlantica varit begränsad. Efter omfördelning av medel på norsk sida finns nu, i vanlig ordning, norsk finansiering att söka hos Nordland Fylkeskommune för nya Botnia-Atlantica projekt med norsk medverkan.
 • 04.04.2017
  Botnia-Atlantica har lanserat en partnersöksfunktion på webbplatsen för projektintressenter lättare ska kunna presentera sina idéer och hitta nya samarbetspartners.
 • 04.04.2017
  Botnia-Atlantica ordnar tillsammans med Norra Periferin och Arktis-programmet, Interreg Nord och Kolarctic CBC en arktisk nätverksträff för pågående projekt 10-11 maj i Skellefteå. Projekt inom teman e-hälsa, bioekonomi, energieffektivisering och entreprenörskap bjuds in för att nätverka, dela erfarenheter och hitta synergier med fokus på arktiska intressen.
 • 12.12.2016
  Den 2 februari ordnar Botnia-Atlantica en informationsträff i Örnsköldsvik inför vårens ansökningsomgång. På träffen ger vi råd om hur en bra projektansökan ser ut och viktiga saker att tänka på i ansökningsskedet. Det finns också möjlighet att boka tid med handläggare för individuell rådgivning. Anmäl dig senast 18 januari på webbplatsen!
 • 09.12.2016
  Botnia-Atlanticaprogrammets Styrkommitté har på sitt möte 30 november prioriterat sex nya projekt. Mer information om projekten kommer att läggas upp i projektbanken.
 • 10.11.2016
  Under hösten 2016 har Botnia-Atlantica firat europeiskt samarbete på European Cooperation Day och hållit tre nätverkstäffar inom insatsområdena INNOVATION, NÄRINGSLIV och MILJÖ. Läs mera om hur pågående projekt firade det europeiska samarbetet i olika delar av programområdet och vilka teman som diskuterades under nätverksträffarna i Vasa, Umeå och Härnösand.
 • 26.08.2016
  Kom på nätverksträff inom insatsområdet Näringsliv för att höra om vilka möjligheter Botnia-Atlanticaprogrammet erbjuder för gränsöverskridande samarbete mellan och för näringslivsaktörer. Träffen ordnas den 22 september på Guitars i Umeå.
 • 13.06.2016
  Botnia-Atlanticaprogrammet ordnar tre nätverksträffar hösten 2016 för att dra igång nya gränsöverskridande samarbetsprojekt. På träffarna som ordnas inom insatsområdena INNOVATION, NÄRINGSLIV och MILJÖ berättar vi mer om programmets möjligheter och hurdana projekt som efterfrågas inom insatsområdena. På programmet står även stöd i projektlogik och nätverkande tillsammans med gamla och nya bekantskaper!
Uppdaterat 05.07.2016, klockan 17.41, Elina Häkkinen.