02.06.2020
Nytt projekt beviljat

FAIR (Finding innovations to Accelerate Implementation of electric Regional aviation) har som huvudsaklig målsättning  att utarbeta en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia Atlantica-regionen. 
En tidig implementering av elflyg i Botnia Atlantica-regionen har potential att effektivt möta några av regionens största utmaningar som demografiska förändringar och urbanisering, långa avstånd och bristande kommunikationer i öst-västlig riktning samt det globala behovet av att minska klimat- och miljöpåverkan.

 

Siirry "Uutisia"-sivulle
Päivitetty 05.07.2016, Kello 17.40, .