Uutisia
 • 09.11.2020
  Miten voimme yhteistyöllä naapurimaittemme kanssa vahvistaa yhteistä aluettamme?
  Interreg -ohjelmilla rahoitetaan rajat ylittäviä hankkeita osana Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa. Uusi ohjelmakausi 2021-2027 tuo mukanaan myös uuden Interreg -ohjelman, joka kattaa Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet mukaan lukien Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Suomessa, Västernorrlandin Ruotsissa, Nordlandin Norjassa sekä Saamenmaan.
  Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa sellaisten kehittämiskohteiden valintaan, joilla aluettamme voidaan parhaiten vahvistaa.
 • 16.09.2020
  Botnia-Atlantica avaa uuden hakuajan 14 joulukuuta 2020—20 tammikuuta 2021.
  Toivotamme tervetulleeksi projektihakemuksia innovaatio-toimintalinjalle, kuljetus-toimintalinjalle sekä ympäristö-toimintalinjan esitutkimuksille. Tällä hakuajalla hyväksytty projekti voi pisimmillään kestää 31 lokakuuta 2022 saakka. Kuljetus-toimintalinjalla on haettavana 290 000 €. Palaamme asiaan Innovaatio-toimintalinjan haettavana olevan rahoituksen määrästä.
 • 03.09.2020
  Vi förlänger tiden för inlämning av medfinansieringsintyg för ansökningsomgången gällande förstudier som stänger 10 september. Nytt datum för inlämning av medfinansieringsintyg är 28 oktober.
 • 02.06.2020
  Botnia-Atlantica avaa uuden hakuajan 1-10 syyskuuta esitutkimuksille Innovaation toimintalinjalla. Toivotamme tervetulleiksi erityisesti innovatiivisia ratkaisuja pandemioiden hallitsemiseen.
 • 02.06.2020
  Vid Botnia-Atlanticas senaste ansökningsomgång beviljades ett projekt - FAIR - 620 000 € i EU-medel för att utveckla en metodik för en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Botnia-Atlanticaregionen.
 • 14.05.2020
  COVID-19 har på kort tid påverkat alla aspekter av våra liv. Även våra gränsöverskridande samarbeten står nu inför stora utmaningar.

  Men ur kaos föds kreativitet och krisen har också visat på uppfinningsrikedom och solidaritet mellan Europas folk, vilket än en gång bevisar att gränsöverskridande samarbete inte bara önskas av Europas medborgare, men det är också väsentligt för livsförhållandena för många av dem.

  Från Europeiska Kommissionen kommer nu ett initiativ för att samla ihop och publicera våra berättelser, erfarenheter och upplevelser.
Päivitetty 05.07.2016, Kello 17.40, .